Unikalne kompetencje w inteligentnej energetyce

Projekt AMI dla spółki Energa Operator jest jednym z pierwszych, a zarazem największych wdrożeń Smart Metering w naszym regionie

 

Smart Grid

Na świecie trwają prace związane z wdrożeniem Smart Grid, sieci elektroenergetycznych nowej generacji, stanowiących połączenie sieci dystrybucji energii oraz technik teleinformatycznych.

Spółka Atende Software z Grupy Kapitałowej Atende jest jedną z nielicznych firm w Europie Środkowo-Wschodniej posiadających w tym zakresie praktyczne doświadczenie.

Czym jest Smart Grid

Smart Grid to system wielkiej skali integrujący: sterowanie wytwarzaniem energii, jej dystrybucją, zarządzanie operacyjne siecią energetyczną i ciągłością dostaw, zarządzanie rynkiem energii, obsługę klienta oraz nowe usługi dla klientów końcowych, w tym związane z zarządzaniem siecią domową.

Inteligentne opomiarowanie

Podstawowy element Smart Grid stanowi inteligentne opomiarowanie (ang. Smart Metering), czyli infrastruktura pomiarowa zapewniająca zdalny pomiar wielkości związanych z przepływem energii elektrycznej oraz przekazywanie danych do systemów klienta np. do sieci domowej.

Korzyści

  • Obniżenie kosztów
  • Komunikacja pomiędzy uczestnikami rynku
  • Wykorzystanie rozproszonych źródeł energii
  • Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym
  • Kontrolowanie jakości dostaw
  • Lepsze zarządzanie popytem

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!